Information

Publicerad den 2019-04-23 21:51:01 av Bertil Linnér

Gammaldans i Björkbacken Hynnenäs lördag den 3 augusti 2019 kl.19.00

till tonerna från Skatelövs Spelmanslag.

(ca 6,5 km söder om Gottåsa vsk utmed väg 126).

Medtag fika!  Entré 80 kr.

 

Spelmansstämma i Skatelöv söndag 4 augusti 2019.

Kl. 11.00 Gudstjänst med folkmusik i Skatelövs kyrka.

Kl. 13.00 Spelmansstämma i Hembygdsparken Rosenlund Skatelöv.

Allspel, scenuppträdande, buskspel, servering mm.

Folkdansuppvisning av Skatelövs folkdanslag.

Entré 60 kr.  På entrébiljetten lottas ut en spelning med Skatelövs Spelmanslag.

I samarbete med: Skatelövs församling, Sparbanken Eken, Sensus, Hembygsföreningen


Skatelövs Spelmanslags Kalender

Spel till gammaldans

Skatelövs Spelmanslags tradionsenliga juldans.

Föreningslokalen Grimslöv

2020-12-27 19:00:00